Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

 • Tím, že budete mít přístup k těmto webovým stránkám, říkáte, že se jimi chcete řídit
 • stránky Podmínky a podmínky užitečné, všechny příslušné zákony a předpisy a pravidla,
 • a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování příslušných místních předpisů
 • zákony a předpisy. Pokud tyto podmínky nepřijmete, je vám zakázáno
 • používat nebo mít přístup na tyto webové stránky. Typy materiálů nalezené na těchto webových stránkách jsou
 • platit podle příslušných autorských práv a práva ochranných známek.

2. Use License

 • Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii z materiálů
 • (informace nebo software) na stránkách společnosti ranapcz.com pro soukromé účely,
 • pouze pro nekomerční prohlížení. Jedná se vlastně o udělení licence,
 • není to vlastně změna názvu a na základě této licence nemusíte:
 • upravovat nebo kopírovat typy materiálů
 • využívat materiály k jakémukoli komerčnímu účelu nebo k veřejnému vystavení (komerčnímu nebo nekomerčnímu)
 • snažit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na stránkách společnosti ranapcz.com
 • odstraňte veškerá autorská práva nebo jakákoli jiná vlastnická označení v materiálech nebo
 • převést typy materiálů na jinou osobu nebo „zrcadlit“ druhy materiálů na každém jiném serveru.
 • Tato licence bude okamžitě ukončena, pokud porušíte tato omezení a společnost ranapcz.com ji může kdykoli ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení licence musíte zničit všechny stažené materiály, které vlastníte, v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Disclaimer

 1. Typy materiálů na stránkách společnosti ranapcz.com jsou dodávány „tak jak jsou“. ranapcz.com nebude poskytovat žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané, a tímto odmítá a ruší další záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro daný účel nebo neporušování ip nebo jakéhokoli jiného porušení zákonných práv. . Společnost ranapcz.com dále nezaručuje ani nevyjadřuje žádné prohlášení, pokud jde o přesnost, pravděpodobné výsledky nebo dlouhou životnost používání typů materiálů na svých internetových stránkách nebo v souvislosti s těmito materiály nebo na stránkách souvisejících s touto stránkou.

4. Limitations

Ranapcz.com ani jeho dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné škody (včetně, bez omezení, škod na ztrátě dat nebo zisku, nebo v důsledku přerušení podnikání), vyplývajících z použití nebo nedostatku schopnosti používat typy služeb. materiály na webových stránkách ranapcz.com, i když ranapcz.com nebo snad schválený zástupce ranapcz.com i nadále jsou informováni ústně nebo možná písemně o potenciálu takové škody. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nedovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí tato omezení na vás mít vliv.

5. Revisions and Errata

Typy materiálů, které se objevují na stránkách společnosti ranapcz.com, by mohly zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. ranapcz.com nezaručuje, že materiály na svých stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost ranapcz.com by mohla kdykoliv bez upozornění provádět změny na materiálech obsažených na svých stránkách. Společnost ranapcz.com však neučiní žádnou snahu o aktualizaci typů materiálů.

6. Links

Společnost ranapcz.com nekontrolovala všechny stránky související s její internetovou stránkou a nezodpovídá za položky v těchto odkazovaných stránkách. Zahrnutí přidružené k odkazu nenavrhuje schválení ze strany společnosti ranapcz.com. Využití těchto odkazovaných stránek dosahuje vlastního rizika uživatele.

7. Site Terms of Use Modifications

ranapcz.com může tyto vztahy kdykoliv bez upozornění revidovat, aby je mohl používat z důvodu svých stránek. Použití této stránky říká, že ano, abyste se stali vázáni prostřednictvím tehdejší formy těchto Podmínek a podmínek užitečných.

8. Governing Law

Jakékoli nároky spojené s ranapcz.com Tato stránka bude kontrolována zákony a předpisy z Podmínek nedávného jste schopni bez ohledu na kolizní normy.

Všeobecné podmínky a podmínky relevantní pro využívání webových stránek.

Privacy Policy

Vaše soukromí je pro nás všechny nezbytné. Proto jsme vyvinuli tuto pojistku, abychom zajistili, že budete určitě vědět, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme a zveřejňujeme a využíváme soukromé informace. Další nastiňuje naše zásady ochrany osobních údajů online.

 • Před nebo během shromažďování soukromých informací zjistíme, pro jaké účely jsou údaje shromažďovány.
 • Budeme shromažďovat a využívat soukromé informace výhradně za účelem naplnění individuálních záměrů na nás i pro jiné kompatibilní účely, pokud samozřejmě nemáme souhlas dotyčného dítěte nebo podle potřeby legálně.
 • Soukromé informace budeme uchovávat pouze jako zdlouhavé, nezbytné pro naplnění individuálních cílů.
 • Osobní údaje budeme shromažďovat autorizovanými a spravedlivými prostředky a případně s využitím porozumění nebo souhlasu dotyčného dítěte.
 • Soukromé údaje by se měly vztahovat na potřeby, které budou použity, a v rozsahu nezbytném pro individuální účely by měly být přesné, úplné nebo aktuálnější.
 • Soukromé informace budeme chránit přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti ztrátě nebo krádeži, kromě neoprávněného přístupu, zpřístupnění, kopírování, použití nebo úpravy.
 • Zákazníkům snadno zpřístupníme podrobné informace o našich postupech a zásadách týkajících se kontroly soukromých informací.

Věnujeme se provádění našeho podnikání v souladu s těmito koncepty, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrných osobních údajů.